చెప్పుకోండి చూద్దాం
గుర్తు పట్టారా?
తేడాలున్నాయ్
టక్కున చెప్పండి
గజిబిజి
మెదడుకు మేత


© Sitara 2018.
Powered by WinRace Technologies.