అందరినీ పిలిచి... ఆత్రేయ రాలేదు!

ప్రసిద్ధ రచయిత ఆచార్య ఆత్రేయకి నిబద్ధతలేదని అందరూ చెప్పుకునేవారు. (అవును, ఆయన దగ్గర సహాయకుడిగా నేను పనిచేశాను) ఆత్రేయకి ఉన్నట్టుండి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. తమిళ సినిమా రచయితలకి ఒక సంఘం ఉన్నట్టుగానే తెలుగు రచయితలకీ ఉండాలని, రచయితలందర్నీ సమావేశపరచాలని భావించారు. అయితే, ఆయన సంగతి ఆయనకీ తెలుసు - ఆయన పిలిస్తే రారని. అంచేత డి.వి.నరసరాజుని కలిసి, తన ఆలోచన చెప్పారు. ‘‘నరసరాజు గారూ! సమన్వయకర్తగా నేను సమావేశం కన్వీన్‌ చేస్తే, ఎవరూ రారు - నా మాటమీద నమ్మకంలేక. మీరు అందరికి ఫోన్లు చేసి పిలిస్తే వస్తారు. ఉడ్‌లాండ్స్‌లో ఈ ఆదివారం సాయంకాలం అని చెప్పండి. తక్కిన విషయాలు నేను చూసుకుంటాను’’ అన్నారు ఆత్రేయ. ‘ఆలోచన మంచిదే కదా’ అని నరసరాజు, తానే రచయితలకి ఫోన్లు చేసి రమ్మన్నారు. ఆదివారం సాయంకాలం సముద్రాల సీనియరు, జూనియరు, శ్రీశ్రీ, ఆరుద్ర, నరసరాజు, పాలగుమ్మి పద్మరాజు అలా అందరూ వచ్చారు. టిఫిన్లు తిని కాఫీలు తాగారు. సమావేశం లక్ష్యం చెప్పమన్నారు. బాగుందనుకొన్నారు. రాత్రి 7:30 అయింది. అస్సలు ప్రతిపాదన చేసిన ఆత్రేయ రాలేదు! అందరికీ నవ్వు.

- రావి కొండలరావు


Copyright 2019 USHODAYA ENTERPRISES PVT LTD, ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by WinRace Technologies.