మీసాల కృష్ణుడి మహాత్మ్యం
పు‌లి‌దిండి.‌.‌.‌ గోదా‌వరి తీరం‌లోని గ్రామం.‌ బాపు −‌ రమ‌ణ‌లకు కలి‌సొ‌చ్చిన ఊరు.‌ వారు 1967లో తమ తొలి చిత్రం ‌‘సాక్షి’‌ని అక్కడే షూట్‌ చేసారు.‌ అలాగే బుద్ధి‌మం‌తుడు, మన‌వూరి పాండ‌వులు లాంటి చిత్రాలు కూడా.‌ ఆ ఊళ్లో ఓ గుడి ఉంది.‌ అందులో కృష్ణు‌డికి మీసాలు ఉంటాయి.‌ అందుకే భక్తులు ఆయణ్ని మీసాల కృష్ణుడు అంటారు.‌ ఆ దేవుడు మహి‌మా‌న్వి‌తు‌డని అక్క‌డి‌వారి నమ్మకం.‌ ‌‘సాక్షి’‌లో నటిం‌చిన హాస్య నటుడు రాజ‌బా‌బుకి కూడా మీసాల కృష్ణుడి మహత్తు తెలుసు.‌ ఆ చిత్రంలో కృష్ణ, విజయ నిర్మల జంటగా నటిం‌చారు.‌ ఆరుద్ర రాసిన ‌‘అమ్మ కడుపు చల్లగా.‌.‌.‌ అత్త కడుపు చల్లగా.‌.‌.‌ బత‌కరా పచ్చగా పచ్చగా.‌.‌.‌’‌ అనే పాట కోసం కృష్ణ, విజయ నిర్మ‌లను పెళ్లి దుస్తుల్లో అలం‌క‌రించి, వారి కొంగులు ముడి‌వేసి ఆ గుడి‌లోనే చిత్రీ‌క‌రిం‌చారు.‌ అప్పుడు అక్కడే ఉన్న రాజ‌బాబు కొత్త దంప‌తుల దుస్తుల్లో ఉన్న వారి‌ద్ద‌రినీ చూస్తూ ‌‘ఇక్కడి మీసాల కృష్ణుడు చాలా పవ‌ర్ఫుల్‌’‌ అంటూ ఛలోక్తి విసి‌రా‌డట.‌ ఆయన మాటే నిజ‌మ‌యింది.‌ ఇది జరి‌గిన రెండే‌ళ్లకే కృష్ణ, విజయ నిర్మల నిజ‌జీ‌వి‌తంలో ఒక్క‌ట‌య్యారు.‌

article image


Copyright 2020 USHODAYA ENTERPRISES PVT LTD, ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by WinRace Technologies.