నట‌నకు భయ‌ప‌డిన గబ్బర్‌
article image‘షోలే’‌ సిని‌మాలో గబ్బ‌ర్‌సింగ్‌ ఒక విశి‌ష్ట‌మైన పాత్ర అనే విషయం తెలి‌సిందే.‌ ఈ పాత్రకు మొదట అను‌కు‌న్నది డానీని.‌ ఏకంగా ఎని‌మిది నెలల వరస కాల్షీట్లు కావా‌లని దర్శ‌కుడు రమేష్‌ సిప్పీ చెప్ప‌డంతో, ఫిరో‌జ్‌ఖాన్‌ నిర్మి‌స్తున్న ‌‘ధర్మాత్మా’‌ సిని‌మాకు సమయం కెటా‌యిం‌చా‌నని డానీ తప్పు‌కు‌న్నాడు.‌ అయితే రచ‌యిత సలీం దృష్టి అంతా నటుడు జయంత్‌ కొడుకు అమ్జా‌ద్‌ఖాన్‌ మీద ఉంది.‌ పైగా కొత్త విల‌న్‌ను తెరకు పరి‌చయం చేస్తే కొత్త‌దనం ఉంటుం‌దని సలీం ఉద్దేశ్యం.‌ స్క్రీన్‌ టెస్ట్‌కు ముందే అమ్జా‌ద్‌ఖాన్‌ చేత కొంచెం గెడ్డం పెంచి, ముని‌పళ్ల మీద కాస్త ఎర్రటి గారతో, మిల‌టరీ వాళ్లు వేసు‌కునే ఆలీవ్‌ రంగు దుస్తులు వేసు‌కొని వచ్చేలా చేశాడు సలీం.‌ ఇంకే‌ముంది అమ్జా‌ద్‌ఖాన్‌ రమేష్‌ సిప్పీకి నచ్చాడు.‌ అప్పుడు పాత్ర లక్ష‌ణా‌లను వివ‌రించి ‌‘అభి‌శప్త చంబల్‌’‌ అనే నవ‌లను చదివి, చంబల్‌ లోయలో దోపిడీ దొంగలు ఎలా ప్రవ‌ర్తి‌స్తారో ఆక‌ళింపు చేసు‌కో‌మని చెప్పి, గబ్బ‌ర్‌సింగ్‌ పాత్రకు ఒక వినూత్న రూపాన్ని ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు సలీం.‌ షూటింగ్‌ తొలి‌రోజు అమ్జా‌ద్‌ఖాన్‌ ‌‘సువ్వర్‌ కే బచ్చే , కితనే ఆద్మీ థే’‌ అనే చిన్న డైలా‌గును బండ‌రాళ్ల మీద నడుస్తూ చెప్పాలి.‌ ఫిలిం తిరు‌గు‌తోంది.‌ అప్ప‌టికే నల‌భైకి పైగా టేకులు అయ్యాయి.‌ కానీ ఒక్కటి కూడా సంతృ‌ప్తిగా రాలేదు.‌ మరు‌సటి రోజుకి ప్యాకప్‌ చెప్పారు.‌ రెండవ రోజు కూడా అమ్జా‌ద్‌ఖాన్‌ పరి‌స్థితి అదే! మరలా ప్యాకప్‌ చెప్పారు.‌ అప్పుడు సలీం−‌జావే‌ద్‌లు రమేష్‌ సిప్పీతో ‌‘మా అంచనా తప్ప‌యింది.‌ అతన్ని మార్చా‌ల‌ను‌కుంటే మార్చే‌యండి’‌ అని చెప్పే‌శారు.‌ విషయం తెలి‌సిన అమ్జా‌ద్‌ఖాన్‌ పట్టు‌ద‌లతో గట్టిగా అభ్యాసం చేసి మూడ‌వ‌రోజు షూటిం‌గ్‌లో తొలి టేక్‌నే ఓకే చేయిం‌చాడు.‌ ఇక అమ్జాద్‌ వెనక్కు చూసు‌కో‌లేదు.‌ రమేష్‌ సిప్పీ అమ్జా‌ద్‌ఖాన్‌ పేరును గాని, స్టిల్‌ను గాని బయ‌టకు రాకుండా జాగ్రత్త‌పడి, ఒకే‌సారి సినిమా విడు‌దల రోజున అతని పేరును ప్రక‌టించి ప్రేక్ష‌కు‌లను విస్మ‌యా‌నికి గురి చేసి ఫలితం రాబ‌ట్టాడు.‌


Copyright 2020 USHODAYA ENTERPRISES PVT LTD, ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by WinRace Technologies.