రాష్ట్రపతి మెప్పుపొందిన పాట

విజయవారి ‘చంద్రహారం’ సినిమాలో టైటిల్స్‌ మీద ఒక పాట వస్తుంది. ‘విజ్ఞాన దీపమును వెలిగింపరారయ్య, అజ్ఞాన తిమిరమును హరియింపరయ్య’’ - పాట. పింగళి నాగేంద్రరావు రచన, డాక్టర్‌ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ రాష్ట్రపతిగా ఉన్నప్పుడు, కొందరు తెలుగు యువకులు ఆయన్ని కలిశారు. వాళ్లు గాయకులు. వాళ్లు పైపాట పాడారు. రాధాకృష్ణ పాట విని ముగ్దులయి, ‘సినిమాల్లో ఇలాంటి ఇంతమంచి పాటలు కూడా ఉంటాయా’’ అని మళ్లీ పాడించుకున్నారు. ఆ పాటలోని చరణం -


‘‘పరహితమే, పర సుఖమే, పరమార్థ చింతనమే -

మానవుల ధర్మమని భావించరయ్య -

విజయమున సహనమున విజయములు సాధించి

దీనబలహీనులను కరుణతో పాలించి

జీవులకు దేవులకు భేదమేలేదని

భావించి ఈ సత్యమును చాటించరయ్య’’ ఈ వేదాంత పరమైన ఈ చరణాలు, ఆయన్నీ ఆకర్షించి, పాటని మెచ్చుకున్నారు.Copyright 2019 USHODAYA ENTERPRISES PVT LTD, ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by WinRace Technologies.