అంజలిదేవి పాడిన ఏకైక పాట

అం
జలిదేవి చిన్నతనంలో పాటనేర్చుకొని, నాటకాల్లో నటించప్పుడు తన పాటలు తనే పాడుకుంది. సినిమాలకు వచ్చాక, ఆమెకు ప్లేబాక్‌ గాయనిలే అన్ని చిత్రాల్లోనూ పాడారు. కాని, తొలిరోజుల్లో వచ్చిన ‘మాయారంభ’ (1950)లో ఆమె తన కంఠంతోనే పాడింది - ఇది ఒక్కటే. ఊయల ఊగుతూ పాడే ఆ పాట బృందగానం. విశేషం ఏమిటంటే చెలికత్తెలు పాడే ఆ బృందగానంలో జమునారాణి కంఠం కూడా ఉంది. ‘మాయారంభ’ కంటె ముందువచ్చిన ‘బాలరాజు’ (1948)లో అంజలిదేవి నాట్యం చేస్తూ ‘తీయనివెన్నెల రేయి’ పాటపాడుతుంది. ఆ పాట పాడినది వక్కలంక సరళ. కానీ, గ్రామఫోను రికార్డు మీద అంజలిదేవి పాడినట్టు వేశారు.- రావి కొండలరావు


Copyright 2019 USHODAYA ENTERPRISES PVT LTD, ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by WinRace Technologies.