ముఖం కనిపించాలని

ర్జా జనార్థన్‌రావు హనుమంతుడి పాత్రలకు ప్రసిద్ధి. ‘‘వీరాంజనేయ’’ తొలిచిత్రం. తరువాత 10, 12 చిత్రాల్లో హనుమంతుడే. బాపు తీసిన ‘సంపూర్ణరామాయణంలో’ హనుమంతుడే కానీ, గుహుడి వేషం కూడా వేశారు. ‘‘హనుమంతుడి వేషంలో నా అసలు ముఖం ఎవరికి తెలియడం లేదు. గుహుడి వేషం ఇప్పిస్తే ధన్యుడిని. ఘంటసాల పాట కూడా ఉంది. నా చేత వేయించండి’’ అని అడిగితే, బాపు రమణలు అంగీకరించి ఆ చిత్రంలో గుహుడి వేషం కూడా ఇచ్చారు. అలా, జనార్థన్‌రావు ఒకే చిత్రంలో రెండు పాత్రలు ధరించినట్టయింది.


- రావి కొండలరావు


Copyright 2019 USHODAYA ENTERPRISES PVT LTD, ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by WinRace Technologies.