తెరముందూ జనమే... వెనకా జనమే!

ఒక సందర్భంలో భానుమతి చెప్పారు ‘‘నా చిన్నతనంలో వచ్చిన ‘లవకుశ’ (1943) సినిమాని ఎన్నిసార్లు చూశానో! లంగాలు వేసుకునే వయసు. నాతోటి పిల్లలతో సినిమాకి వెళ్లేదాన్ని. విపరీతమైన జనం. నేల టిక్కట్టు అణా. అది కొనుక్కొని లోపలికి వెళ్తే, ఆడావాళ్లు వేరే పక్కగా కూచునో చోటు, అంతా దరిద్రంగా ఉండేది. అలాగే కూచునేవాళ్లం. కొంచెం ముందుగా వెళ్తే, అరుగుమీద కూచోవచ్చు. రెండు మూడుసార్లు సినిమా చూసే సరికే, పాటలన్నీ నోటికి వచ్చేసి, పాడేసేదాన్ని. విశేషం చెప్పమన్నారా - ఆరోజుల్లో ఇన్ని టిక్కట్లు అమ్మాలని రూలులేదు కాబోలు వచ్చిన జనం అందిరికీ టక్కెట్లు అమ్మేవారు. చోటు లేకపోతే, తెరవెనకాల, సౌండ్‌బాక్స్‌ ఉన్న స్థలంలో కూచోబెట్టేవారు. అయితే, అక్కడ బొమ్మ కుడిఎడమగా కనిపిస్తుంది కదా - వాళ్లకేం ఇబ్బందిలేదు!

- రావి కొండలరావు  


Copyright 2019 USHODAYA ENTERPRISES PVT LTD, ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by WinRace Technologies.