పరస్పరాభిమానం

బి.ఎన్‌.రెడ్డికి వంగ చిత్రాల దర్శకుడు దేవకీ బోస్‌ స్ఫూర్తి. ఆయన తీసిన ‘సీత’, ‘చండీదాస్‌’, ‘రాజారాణి’, ‘విద్యాపతి’, ‘మీరా’ చిత్రాలు బి.ఎన్‌.రెడ్డికి ఇష్టమైన చిత్రాలు. ఒక సందర్భం కల్పించుకుని బి.ఎన్‌., దేవకీ బోస్‌ను కలిసి ఆయనకు తాను ఎంతటి అభిమానినో తెలుపుకున్నారు. దేవకీ బోస్‌ టెక్నిక్‌ తనకు ఎంతో స్ఫూర్తిని ఇచ్చిందని చెప్పారు. బి.ఎన్‌ ఆఫీసులో తను కూచునే కుర్చీపైన గోడమీద దేవకీ బోస్‌ ఫోటో వుండేది. తాను ‘మల్లీశ్వరి’, ‘బంగారు పాప’ చిత్రాల్ని దేవకీబోస్‌కి చూపిస్తే, ‘‘చాలా బాగా తీశారు. అంత బాగా నేను తియ్యలేను’’ అని అభినందించారు. ‘బంగారు పాప’ ఆర్థిక విజయం పొందలేదు. దేవకీ బోస్‌ ఆ చిత్రాన్ని తాను వంగభాషలో తీస్తానంటే బి.ఎన్‌. వద్దన్నారు. కానీ, దేవకీబోస్‌ - నిర్మించారు. ఒక తెలుగు చిత్రం ఆధారంగా, వంగ చిత్రం నిర్మింపబడడం - అదే తొలిసారి అని పరిశ్రమ చెప్పుకుంది.

- రావి కొండలరావు 


Copyright 2019 USHODAYA ENTERPRISES PVT LTD, ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by WinRace Technologies.