పడకింటికి ఒకరు... పొదరింటికి మరొకరు!

‘దొరబాబు’ (1974) సినిమాలో ‘‘రా రా పడకింటికి’’ అని ఒక పాట ఉంది. అక్కినేని హీరో. విడుదలకి ముందు సెన్సారు చూడాలి కదా. చూశారు. ‘పడకింటికి’ (సినారె రచన) కట్‌ చెయ్యాలన్నారు. చరణంలోని ఇంకో రెండు లైన్లు కూడా మార్చాలని ఆదేశించారు. ‘పడకింటికి’ అన్నది ‘పొదరింటికి’ అని మార్చారు. ఈ పల్లవీ, చరణంలోని రెండులైనులూ తిరిగి ఘంటసాల చేత పాడించాలి. కానీ, ఆయన ఆరోగ్యం బాగులేదు. ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు. ఏం చెయ్యాలి? - రామకృష్ణ చేత పల్లవి తిరిగి రాసిన లైనులను పాడించారు. తక్కినది ఘంటసాలదే ఉంచారు. పాటవింటే, రెండు వేర్వేరు కంఠాలు వినిపించి, ‘ఎబ్బెట్టు’ అనిపించింది.

- రావి కొండలరావు


Copyright 2019 USHODAYA ENTERPRISES PVT LTD, ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by WinRace Technologies.