నాటకం మధ్యలో ఘంటసాల విన్నపం

దేవదాసు’ విడుదలై (1953) ఢంకా బజాయిస్తున్న రోజుల్లో ఘంటసాల నాటకాల్లో నటించారు. ముఖ్యంగా ‘సక్కుబాయి’ నాటకంలో యోగి వేషంలో. ‘రంగా రంగాయనండీ’’ అన్న పాటతో ప్రవేశం. నేను అప్పుడు శ్రీకాకుళంలోనే ఉన్నాను. నాటకానికి వెళ్లాను. తక్కిన నటులు ఎవరో తెలీదుగాని, ఘంటసాలకి మాత్రం వాళ్లందరి కంటే - ఎక్కువ ఆకర్షణ జనంలో. రెండు మూడు దృశ్యాలు అయిన దగ్గర్నుంచీ, ‘‘ఘంటసాల రావాలి, రావాలి’’ అని ప్రేక్షకుల్లో గోల, గగ్గోలు! ఆయన పాత్ర వచ్చినప్పుడు ఆయన వస్తారు గాని, ముందే వచ్చేస్తారా?.. జనానికి అదేం సంబంధం లేదు. ఆయన రావాల్సిందే. మొత్తానికి ఆయన ‘‘రంగా రంగా’’ అని పాడుతూ రంగప్రవేశం చేస్తే, జనం ఒప్పుకోలేదు. పాట వినరు. గోల! ‘‘దేవదాసు పాటలు పాడాలి.. దేవదాసు’’.. అంటూ ఈలలు, గగ్గోలు!.. ఇక లాభం లేదని - ఘంటసాల పాట ఆపేసి, పాత్ర నుంచి బయటకొచ్చి, మైకు దగ్గర నిలబడి - ‘‘బాబూ!.. నాటకం జరగనివ్వండి. అయిన తరువాత, పాటలు పాడతాను. దేవదాసు ఒక్కటే కాదు - మీరు అడిగిన పాటలన్నీ పాడతాను. కాస్త ఓపిక పట్టండి’’ అని మాట ఇస్తే జనం సద్దుమణిగారు. నాటకం పూర్తి అవుతూనే, ఘంటసాల సినిమా పాటలు, గ్రామఫోను పాటలూ పాడారు. ముందుగా ‘‘జగమే మాయ’’ పాడారు. దానికి ‘వన్స్‌మోర్‌’లు పడ్డాయి. పాట చివర, దగ్గుతారు కదా, ఆ దగ్గు దగ్గి - ‘‘ఈ దగ్గు కూడా నాదే బాబూ’’ అన్నారు. దాంతో మళ్లీ జనంలో ఈలలు, చప్పట్లు!


- రావి కొండలరావు


Copyright 2019 USHODAYA ENTERPRISES PVT LTD, ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by WinRace Technologies.