ప్రేమగీతాలకు ఆ రాగాలే నయం

రాగాలు ఎన్నోవున్నా, అన్ని రాగాల్లోనూ సినిమా సంగీతం రాలేదు. సరళంగా కుదిరే రాగాలనే తీసుకున్నారు. శ్రావ్యంగా హాయిగా, మనోల్లాసం కలిగించే రాగాలని తీసుకున్నారు. సుప్రసిద్ధుడైన రాజేశ్వరరావు చేసిన పాటల్లో ఎక్కువ పాటలు కళ్యాణి, మోహన రాగాల్లో వుంటాయి. ‘‘ఈ రాగాలు నాకు ఇష్టమని కాదు. మన సినిమాల్లో నాయికా నాయకులు పాడే గీతాలు - మనం శృంగార గీతాలనో, ప్రేమ గీతాలనో అంటాం. ఆ పాటలు కళ్యాణి, మోహన్‌ రాగాల్లో చేస్తే బాగుంటాయి. రెండు రాగాల్నీ కలిపి, ఇతర స్వరాలు కూడా అవసరమైతే జోడిస్తూ చేస్తాను. సందర్భాన్ని బట్టి పాట వుంటుంది. సందర్బాన్ని బట్టే, రాగం వుంటుంది. ఐతే నాకుగా ఇష్టమైన రాగాలు - భీంప్లాస్, హిందుస్థానీ భైరవి’’ అని ఒక సందర్భంగా చెప్పారు రాజేశ్వరరావు.

- రావి కొండలరావు


Copyright 2020 USHODAYA ENTERPRISES PVT LTD, ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by WinRace Technologies.